Konsultacja psychologiczna (50 min)

200 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min)

200 zł

Psychoterapia par (75 - 80 min)

270 zł

Trening uważności w ujęciu MBCT

1100 zł

Cena za cały 8-tygodniowy cykl spotkań

Grupowy trening umiejętności

120 zł

Cena za pojedyncze spotkanie. Cena całego treningu uzależniona jest od ilości spotkań w danym module