Trening umiejętności DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej, a jego podstawowym założeniem jest nauka konkretnych umiejętności poprawiających jakość życia klienta oraz praca nad systematycznym wprowadzaniem ich do codziennego życia. Głównym celem treningu jest pomoc uczestnikom w zwiększaniu odporności psychicznej i budowaniu życia, które będzie odbierane jako satysfakcjonujące – „życie warte przeżycia”. Umiejętności DBT nakierowane są zarówno na zmianę, jak i akceptację. Z jednej strony umiejętności te pozwalają zmieniać niepożądane zachowania, emocje, myśli i zdarzenia, które są źródłem bólu i cierpienia w naszym życiu, z drugiej strony uczą jak żyć chwilą, akceptując to, co jest.

DO KOGO KIEROWANY JEST TEN TRENING?

Trening umiejętności DBT w szczególności dedykowany jest osobom zmagającym się z dysregulacją emocjonalną oraz osobom z diagnozą osobowości borderline. Dysregulacja emocji przejawia się m.in.:

 • nadmiarem bolesnych emocji
 • trudnościami w regulacji intensywnych emocji i pobudzenia emocjonalnego
 • problemami z odwracaniem uwagi od bolesnych przeżyć
 • impulsywnymi zachowania pod wpływem silnego pobudzenia i przeżywanych emocji
 • problemami w relacjach z innymi ludźmi
 • problemami w organizowaniu i realizowaniu codziennych zadań oraz wynikające z nich trudności w pracy, szkole, na studiach.

Podział treningu na moduły tematyczne pozwala na elastyczne dopasowanie nauczanych umiejętności do potrzeb klientów.

CELE TRENINGU

Cele modułu Regulacji emocji:

 • zrozumienie emocji, których doświadczasz oraz funkcji emocji w naszym życiu
 • zredukowanie emocjonalnej wrażliwości
 • zmniejszenie nasilenia bolesnych lub niepożądanych emocji
 • zwiększenie emocjonalnej odporności
 • zmniejszenie podatności na przeżywanie skrajnych lub nadmiernie bolesnych emocji

 

Cele modułu Tolerancji dolegliwości psychicznych:

 • nabycie umiejętności przetrwania kryzysowych sytuacji
 • znoszenie trudności i cierpienia emocjonalnego, kiedy nie możemy natychmiast rozwiązać powodujących ich problemów
 • umiejętne akceptowanie rzeczywistości prowadzące do zmniejszenia cierpienia emocjonalnego

 

Cele modułu Skuteczności interpersonalnej:

 • umiejętne wyrażanie próśb, skuteczne odmawianie oraz rozwiązywanie konfliktów,
 • utrzymywanie równowagi między własnymi potrzebami a potrzebami innych osób,
 • tworzenie i utrzymywanie dobrych i wspierających relacji
 • rozwijanie świadomości własnych emocji i celów w czasie interakcji z innymi.

 

Cele modułu Uważności:

 • rozwijanie nieosądzającej świadomości i postawy
 • zwiększanie świadomej uwagi i koncentracji
 • zdolność pełnego uczestniczenia w chwili obecnej
 • zmniejszenie doświadczanego cierpienia i zwiększenie możliwości odczuwania przyjemności
 • zwiększenie świadomości swoich emocji, myśli, doznań
 • zwiększenie umiejętności świadomego wyboru skutecznych reakcji

 

FORMUŁA TRENINGU:

 • cotygodniowe spotkania trwające 2 godziny, 
 • każde spotkanie obejmuje praktykę uważności, przybliżenie zagadnień teoretycznych, praktyczne ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności
 • materiały w postaci skryptów, nagrań i instrukcji umożliwiających samodzielne ćwiczenia w domu w trakcie treningu oraz po jego zakończeniu
 • pomysły i wskazówki do pracy własnej, czyli jak przełożyć doświadczenie treningowe na codzienne życie
 • coaching telefoniczny – możliwość kontaktu telefonicznego z trenerem umiejętności między spotkaniami