Program MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Terapia poznawcza oparta na uważności) został stworzony przez prof. Z.V. Segala, prof. M.G. Williamsa, dr J.D. Teasdala w oparciu o MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i zatwierdzony przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Institute for Clinical Excellence – NICE) jako oparta na dowodach, skuteczna metoda zapobiegania nawrotom depresji.

 

Współczesne badania potwierdzają zasadność jej wykorzystania w kontekście problemów m.in. z obniżonym nastrojem i lękiem, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków długotrwałego stresu.

 

DO KOGO KIEROWANY JEST TEN TRENING?

Jeśli jesteś osobą:

 • doświadczającą  obniżonego nastroju i nawracających stanów depresyjnych
 • odczuwającą negatywne skutki przewlekłego stresu
 • borykającą się z nawracającymi stanami lękowymi
 • mającą poczucie przytłoczenia z powodu nadmiernego zamartwiania się, rozpamiętywania przeszłości
 • chcącą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz jak pracować z  obciążającymi psychicznie sytuacjami

praktyka uważności i współczucia (mindfulness & compassion) może stać się początkiem trwałych zmian w Twoim życiu (Goldstein, 1997;Maitreyabandhu, 2009; Dhammika, 2010;  Segal, Williams, Teasdale, 2017; Siegel, 2018; Goleman, Davidson, 2018).

CELE TRENINGU

Program treningu pomaga uczestnikom:

 • rozwijać praktykę uważności i zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania
 • zrozumieć zależności między myślami, emocjami a zachowaniami, dzięki temu bardziej uświadomić sobie własne schematy funkcjonowania
 • nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na pierwsze sygnały obniżającego się nastroju
 • rozpoznawać własne nawykowe wzorce myślenia i reagowania, prowadzące w konsekwencji do pogorszenia jakości życia
 • nauczyć się nowych, adekwatnych i bardziej skutecznych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach
 • lepiej radzić sobie ze stresem, również z jego fizycznymi objawami – zmniejszać fizyczne i psychiczne konsekwencje długotrwałego stresu
 • w regulacji emocji (zarówno tych nieprzyjemnych, jak i przyjemnych)
 • obniżyć ilość i intensywność pojawiających się na co dzień negatywnych myśli i zamartwiania się
 • rozwijać poczucie troski i wrażliwość wobec siebie i otoczenia
 • zrozumieć i polepszyć relacje z innymi oraz usprawnić komunikację
 • radzić sobie z dolegliwościami fizycznymi, m.in. z chronicznym bólem
 • intencjonalnie dostrzegać drobne rzeczy dodające energii i pogłebiać wdzięczność, dzięki czemu zwiększa ogólny poziom satysfakcji z życia
 • wzmocnić koncentrację, uwagę i pamięć

 

 FORMUŁA TRENINGU:

 • 8 cotygodniowych spotkań trwających 2,5 godziny,
 • dzień uważności – całodniowe spotkanie z praktyką,
 • konsultację indywidualną dla każdego uczestnika w razie potrzeby omówienia praktyki własnej, wymianę doświadczeń w grupie,
 • materiały w postaci skryptów, nagrań i instrukcji umożliwiających samodzielne ćwiczenia w domu w trakcie treningu oraz po jego zakończeniu
 • pomysły i wskazówki do pracy własnej, czyli jak przełożyć doświadczenie treningowe na codzienne życie

 

KAŻDE SPOTKANIE ZAWIERA:

 • elementy terapii poznawczej
 • psychoedukację
 • praktykę uważności ( mindfulness )
 • wymianę doświadczeń grupy i omówienie pracy własnej między sesjami