RO DBT czyli Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna to podejście terapeutyczne utworzone z myślą o pomocy osobom cierpiącym na stosunkowo różnorodne zaburzenia, jak np. nawracająca depresja, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy anoreksja. Ich cechą wspólną jest występowanie stylu nadmiernej kontroli. Podejście RO DBT powstało w rezultacie ponad 20 lat badań naukowych, potwierdzających jego skuteczność np. w zwiększeniu otwartości, elastyczności psychicznej i radzeniu sobie z emocjami w sytuacjach społecznych.

Trening RO DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej i jest okazją do przećwiczenia szeregu umiejętności pomocnych w otwieraniu się na nowe doświadczenia, pielęgnowaniu ciekawości i życzliwości do siebie, ograniczaniu perfekcjonizmu i bardziej swobodnym wyrażaniu emocji i potrzeb.

DO KOGO KIEROWANY JEST TEN TRENING?

Biospołeczna teoria nadmiernej kontroli zakłada, że w ciągu życia u osób wrażliwych na zagrożenie, które dorastają w otoczeniu „nieprzyzwalającym na błędy”, rozwija się styl oparty na nadmiernej kontroli, który ogranicza zarówno możliwości zdobywania bardziej elastycznych umiejętności, jak i ogranicza dostęp do pozytywnych wzmocnień społecznych. Zaburzenia takie jak nawracająca depresja mogą powstawać na skutek długotrwałego korzystania ze stylu nadmiernej kontroli. Samokontrola, czyli umiejętność powstrzymywania się od podążania za impulsami i odraczania przyjemności na rzecz dalekosiężnych celów, może być bardzo przydatna w codziennym rozwiązywaniu problemów, planowaniu, zwiększaniu efektywności w pracy. Nadmiar kontroli jednak może wiązać się z poczuciem odosobnienia i niezrozumienia, perfekcjonizmem, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu nowych relacji, unikaniem podejmowania ryzyka, ograniczonym wyrażaniem emocji. Trudno jest czuć się swobodnie i budować bliskie więzi z innymi, kiedy dużo uwagi i wysiłku wkłada się w pilnowanie żeby kogoś nie urazić, nie narazić się na krytykę, nie okazać słabości, nie dać się wykorzystać czy ośmieszyć.

CELE TRENINGU

Według podejścia RO DBT zdrowie psychiczne opiera się na trzech głównych filarach:

  • otwartości i gotowości na nowe doświadczenia i informacje zwrotne – w celu uczenia się nowych rzeczy,
  • elastycznej kontroli – w celu dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,
  • bliskości i więziach społecznych (przynajmniej z jedną osobą), na bazie ewolucyjnego przesłania, że gatunek ludzki do przetrwania potrzebował umiejętności tworzenia długoterminowych relacji i współpracy w ramach grup czy plemion.

Radykalna otwartość zakłada, że nie patrzymy na świat takim jaki jest, tylko widzimy go takim, jacy my jesteśmy. W związku z tym konieczna jest chęć i umiejętność zadawania sobie ciągle pytania: „czego nowego mogę się nauczyć w tej sytuacji?” Wymaga to czasem sporo odwagi i pokory. Rolą instruktorów RO DBT jest pokazanie na własnym przykładzie, jak to robić, z pomocą życzliwości, współpracy i odrobiny zabawy. Mają być „plemiennymi ambasadorami”, których zadaniem jest zachęcenie osób z nadmierną kontrolą, które mogą się czuć odłączone od większości ludzi, by „wrócili do swojego plemienia”.

FORMUŁA TRENINGU:

  • 28 cotygodniowych spotkań trwających 2 godziny, podzielonych na 4 moduły po 7 spotkań
  • każde spotkanie obejmuje praktykę uważności, przybliżenie zagadnień teoretycznych, praktyczne ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności
  • materiały w postaci skryptów, nagrań i instrukcji umożliwiających samodzielne ćwiczenia w domu w trakcie treningu oraz po jego zakończeniu
  • pomysły i wskazówki do pracy własnej, czyli jak przełożyć doświadczenie treningowe na codzienne życie
  • kameralna grupa składająca się z 7 do 9 osób oraz dwóch prowadzących, którzy są psychologami i terapeutami poznawczo-behawioralnymi, doświadczonymi w pracy z osobami zmagającymi się z nadmierną kontrolą