Klaudia zdjęcie

KONTAKT

Klaudia Gorczyńska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia. Terapia to dla mnie tworzenie bezpiecznej przestrzeni i relacji sprzyjającej zatrzymaniu się, przyjrzeniu się trudnościom, cierpieniu, problemom, zrozumieniu ich i ich zmiany w momencie gotowości. Jest procesem dążenia do osiągnięcia wspólnie ustalonych celów. Jest powrotem do stanu wewnętrznej równowagi. W psychoterapii ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, wzajemny szacunek, współpraca i autentyczność. W swojej pracy wykorzystuję klasyczne metody terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz elementy podejść III fali psychoterapii
poznawczo-behawioralnej – szczególnie terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT), terapii metapoznawczej (MCT), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). Moja droga zawodowa jest związana z
psychiatrią środowiskową- począwszy od koordynowania funkcjonowania mieszkania chronionego dla osób po kryzysach psychicznych oraz pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej po pracę w ośrodkach terapeutycznych dla osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań”. Pracuję
indywidualnie z osobami dorosłymi w zakresie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń z kręgu psychoz, doświadczenia traumy, zaburzeń osobowości. Jestem LGBTQ+ friendly.

Cena spotkania: 160 zł