Monika Zasada

KONTAKT

Monika Zasada

pedagog, terapeuta

Jestem terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w drodze certyfikacji, magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, praktykiem terapii dzieci i młodzieży metodą ,,Kids’ Skills” – programu 15 kroków uczenia umiejętności oraz miłośniczką wzbogacającej komunikację koncepcji Porozumienia bez Przemocy (NVC).
Ukończyłam zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, uzupełniony szkoleniem z zastosowania TSR w pracy z klientem z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz certyfikujący kurs z Porozumienia bez przemocy. Należę do Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
W pracy szczególnie pasjonuję się wspieraniem osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Posiadam doświadczenie w pracy z klientem z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz jego rodziną, którzy stale uczą mnie, jak inaczej można patrzeć na świat i na jak wiele sposób radzić sobie z codziennością, by była jak najbardziej przychylna (i po prostu piękna – na nasz własny sposób). Bardzo bliskie mi są zagadnienia związane z wychowywaniem się w rodzinie alkoholowej, syndrom współuzależnienia oraz DDA/DDRD. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również współpracując z osobami doświadczającymi nagłych kryzysów, związanych z trudnościami wychowawczymi, społecznymi i emocjonalnymi (w
tym doświadczenie straty, otrzymanie diagnozy swojej lub dziecka, choroba m.in. alkoholowa członka rodziny czy rozpad związku). W swojej pracy opieram się na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzę treningi nabywania umiejętności bliską TSR’owi metodą terapii dzieci i młodzieży ,,Kids’ Skills” oraz utrzymuję założenia empatycznej komunikacji Porozumienia bez Przemocy (NVC). Swoją pracę poddaję superwizji.

Zgodnie ze zdobytym przeze mnie wykształceniem i doświadczeniem, zapraszam do spotkań
w formie:

Terapii indywidualnej TSR z osobami dorosłymi, które:
● W niedawnym okresie doświadczyły nagłego kryzysu, straty bądź istotnej zmiany (rozpad związku, diagnoza np. spektrum autyzmu u dziecka, choroba swoja lub bliskiej osoby, wypadek, zmiana pracy, trudności związane z rolą rodzica/partnera, życiowe niepowodzenie),
● Czują, że sytuacja, której teraz lub od jakiegoś czasu doświadczają negatywnie wpływa na ich dobrostan, poczucie własnej wartości i poziom motywacji do działania; sytuacja przerosła ich możliwości, nie potrafią odnaleźć w tym
siebie ani nadziei na to, że będzie lepiej,
● Potrzebują większego rozjaśnianie i zrozumienia sytuacji, której doświadczają oraz swoich odczuć, potrzeb i oczekiwań z nią związanych; by móc szukać praktycznych i realnych rozwiązań i możliwości rozwoju,

● Potrzebują zmiany i by coś zaczęło dziać się inaczej, nie po to, żeby problem zniknął (bo czasem nie jest to możliwe), a po to by jakkolwiek lepiej sobie z nim radzić.
 

Spotkanie 50 min., 150 zł

Terapii indywidualnej TSR z młodzieżą (powyżej 12 r.ż.), która:
● W niedawnym okresie doświadczyła nagłego kryzysu, straty bądź istotnej zmiany (rozwód rodziców, diagnoza  choroby/zaburzenia np. ze spektrumautyzmu, zmiana szkoły, strata bliskiej osoby, zmiana wyglądu związana z
dojrzewaniem)
● Odczuwa trudności w nawiązywaniu relacji, niepewnie czuje się w grupie rówieśniczej, obawia się oceny innych i w związku z tą obawą nie podejmuje działań, które mogłyby polepszyć sytuacje sprawiające trudność,
● Od jakiegoś czasu ma problem z zapanowaniem nad wieloma emocjami, które narastają – smutkiem, lękiem, strachem, złością; nie potrafi odnajdywać i nazywać tych uczuć oraz nie wie, jak wyrażać je w bezpieczny i zaspokajający
potrzeby sposób; potrzebuje nabyć nowe, istotne umiejętności, by wesprzeć swoją odporność psychiczną,

● Ma niską samoocenę i poczucie własnej wartości, nie wierzy w siebie oraz w swoje możliwości; potrzebuje budującej i bezpiecznej przestrzeni, by odnaleźć, poznać i uwierzyć w swoje mocne strony i zasoby.
 

Spotkanie 50 min., 150 zł