Moduł Regulacja Emocji: 28 lutego - 24 kwietnia 2024

🔸 Do kogo kierowany jest Trening?
Trening umiejętności DBT kierowany jest do osób chcących zwiększyć umiejętność regulacji własnych emocji.
 
🔸 W szczególności dedykowany jest osobom, które:
– mają poczucie, że ich emocje są przytłaczające, niezrozumiałe, wymykają się spod kontroli
– podejmują impulsywne działania pod wpływem intensywnych emocji
– często czują się przytłoczone przez dojmujące uczucie smutku, lęku, złości, poczucia pustki i beznadziejności
– mają negatywne myśli na swój temat, doświadczają myśli samobójczych, samookaleczają się.
 
🔸 Trening umiejętności DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej, a jego podstawowym założeniem jest nauka konkretnych umiejętności poprawiających jakość życia klienta oraz praca nad systematycznym wprowadzaniem ich do codziennego życia.
 
🔸 Trening będzie składał się z dziewięciu 2-godzinnych spotkań, odbywających się w środy od 17:30 do 19:45, od 28 lutego do 24 kwietnia. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie prowadzonej przez dwóch terapeutów doświadczonych w pracy z osobami zmagającymi się z chwiejnością emocjonalną.
 
🔸 Główne cele i umiejętności regulacji emocji to:
– zrozumienie emocji, których doświadczasz
– zredukowanie emocjonalnej wrażliwości
– zmniejszenie emocjonalnego cierpienia
 
🔸 Trening będzie składał się z 2 spotkań dotyczących umiejętności uważności oraz siedmiu spotkań dotyczących regulacji emocji.
Uważność (2 spotkania):
– Mądry umysł
– Umiejętności “co” związane z uważnością
– Umiejętności “jak” związane z uważnością
Regulacja emocji (7 spotkań):
– Rozumienie funkcji i roli emocji
– Samoobserwacja doświadczanych emocji
– Budowanie sprawności i radzenie sobie zawczasu
– Gromadzenie pozytywnych emocji w krótkim i długim terminie
– Budowanie wartościowego życia, życie zgodnie z własnymi wartościami.
– Rozwiązywanie bieżących problemów
– Przeciwstawne Działanie
 
🔸 Struktura całego treningu umiejętności DBT wygląda następująco:
Moduł 1:
Uważność – 2 spotkania
Tolerancja na dolegliwości psychiczne – 6 spotkań
Moduł 2:
Uważność – 2 spotkania
Regulacja emocji – 7 spotkań
Moduł 3:
Uważność – 2 spotkania
Skuteczność interpersonalna – 5 spotkań
 
🔸 Zapisy:
Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji indywidualnej mającej na celu ustalenie, czy ta forma pomocy będzie odpowiednia dla danej osoby.
Cena:
Cena całego modułu wynosi 1080 zł.
Zapisy obowiązują na cały moduł (wszystkie 9 spotkań).
Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 450 zł.
W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 180 zł lub całość kwoty na numer konta podany poniżej oraz uzupełnić i odesłać mailowo formularz zapisu znajdujący się na dole strony.

Dane do przelewu
Nr konta: 47 1050 1298 1000 0097 1001 8228
Gabinet psychoterapii Beata Cugowska
Tytułem: Imię i nazwisko, trening DBT
 
🔸 Osoby prowadzące:
mgr Beata Cugowska
telefon: 519 873 977
e-mail: beata.cugowska@gmail.com
psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła całościowe szkolenie w Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT organizowane przez PTDBT. Od 2017 roku prowadzi grupowe treningi umiejętności DBT.
https://www.beatacugowska.com/
 
mgr Klaudia Gorczyńska
psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.