Radzenie sobie z problemem nadmiernej kontroli
26 kwietnia - 14 czerwca 2023
Katowice

TRENING RO DBT: CO TO JEST I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
RO DBT czyli Radykalnie Otwarta Terapia Dialektyczno-Behawioralna to podejście terapeutyczne utworzone z myślą o pomocy osobom cierpiącym na stosunkowo różnorodne zaburzenia, jak np. nawracająca depresja, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy anoreksja. Ich cechą wspólną jest występowanie stylu nadmiernej kontroli. Podejście RO DBT powstało w rezultacie ponad 20 lat badań naukowych, potwierdzających jego skuteczność np. w zwiększeniu otwartości, elastyczności psychicznej i radzeniu sobie z emocjami w sytuacjach społecznych. Trening RO DBT stanowi uzupełnienie terapii indywidualnej i jest okazją do przećwiczenia szeregu umiejętności pomocnych w otwieraniu się na nowe doświadczenia, pielęgnowaniu ciekawości i życzliwości do siebie, ograniczaniu perfekcjonizmu i bardziej swobodnym wyrażaniu emocji i potrzeb.
 
RADYKALNA OTWARTOŚĆ
Według podejścia RO DBT zdrowie psychiczne opiera się na trzech głównych filarach:
– otwartości i gotowości na nowe doświadczenia i informacje zwrotne – w celu uczenia się nowych rzeczy,
– elastycznej kontroli – w celu dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,
– bliskości i więzi społecznej (przynajmniej z jedną osobą), na bazie ewolucyjnego przesłania, że gatunek ludzki do przetrwania potrzebował umiejętności tworzenia długoterminowych relacji i współpracy w ramach grup czy plemion.
 
Radykalna otwartość zakłada, że nie patrzymy na świat takim jaki jest, tylko widzimy go takim, jacy my jesteśmy. W związku z tym konieczna jest chęć i umiejętność zadawania sobie ciągle pytania: „czego nowego mogę się nauczyć w tej sytuacji?” Wymaga to czasem sporo odwagi i pokory. Rolą instruktorów RO DBT jest pokazanie na własnym przykładzie, jak to robić z pomocą życzliwości, współpracy i odrobiny zabawy. Mają być „plemiennymi ambasadorami”, których zadaniem jest zachęcenie osób z nadmierną kontrolą, które mogą się czuć odłączone od większości ludzi, by „wrócili do swojego plemienia”.
 
PLAN ZAJĘĆ
Trening RO DBT będzie składał się z siedmiu 2-godzinnych spotkań, odbywających się w środy od 18:30 do 20:30, od 26 kwietnia do 14 czerwca. W grupie będzie od 7 do 9 osób oraz dwóch prowadzących, którzy są psychologami i terapeutami doświadczonymi w pracy z osobami zmagającymi się z nadmierną kontrolą. 
Spotkania będą rozpoczynać się krótką praktyką uważności i będą obejmować materiał teoretyczny – np. na czym polega radykalna otwartość, zapoznanie się z modelem neuroregulacji emocji i jak go wykorzystać do samoregulacji, czym jest nadmierna kontrola. Stopniowo będą wprowadzane i tłumaczone nowe umiejętności – np. dociekania, radykalnej otwartości, włączania poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach społecznych, angażowania się w nowe zachowania bez planowania. Omawiane również będą zadania wykonywane przez uczestników – praktyka umiejętności i uzupełnianie ulotek. W trakcie każdych zajęć przewidziana jest też krótka, kilkuminutowa przerwa.
 
ZAPISY
Koszt jednego 2-godzinnego spotkania to 100 zł, koszt całego treningu wynosi 700 zł. Trening będzie odbywał się w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 33/5.
Chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do prowadzącej:

Beata Cugowska: tel 519 873 977
beata.cugowska@gmail.com

W celu zapisania się na trening należy skontaktować się z prowadzącym, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opłacić zaliczkę w wysokości 150 zł na poniższe dane:
Gabinet psychoterapii Beata Cugowska
Nr konta: 47 1050 1298 1000 0097 1001 8228
Tytuł: Imię i nazwisko, RO DBT
 
O prowadzących:
Beata Cugowska
Kamila Dercz