Moduł Regulacja Emocji 21 lutego - 25 kwietnia

Zapraszam na kolejny moduł Treningu umiejętności DBT. Spotkania będą odbywać się w formie stacjonarnej w Katowicach.
 
Bieżący moduł będzie składał się z dziewięciu 2-godzinnych spotkań, odbywających się w poniedziałki w godzinach od 17:30 do 19:30, od 21.02.2022 do 25.04.2022. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie prowadzonej przez dwóch terapeutów doświadczonych w pracy z osobami zmagającymi się z chwiejnością emocjonalną.
 
Główne cele i umiejętności regulacji emocji to:
– zrozumienie emocji, których doświadczasz
– zredukowanie emocjonalnej wrażliwości
– zmniejszenie emocjonalnego cierpienia
– zwiększenie kontroli nad emocjami
– wzmacnianie odporności emocjonalnej i gromadzenie pozytywnych doświadczeń
 
Trening będzie składał się z 2 spotkań dotyczących umiejętności uważności oraz siedmiu spotkań dotyczących regulacji emocji.
Uważność (2 spotkania):
– Mądry umysł
– Umiejętności “co” związane z uważnością
– Umiejętności “jak” związane z uważnością
Regulacja emocji (7 spotkań):

– Rozumienie funkcji i roli emocji
– Samoobserwacja doświadczanych emocji
– Budowanie sprawności i radzenie sobie zawczasu
– Gromadzenie pozytywnych emocji w krótkim i długim terminie
– Budowanie wartościowego życia, życie zgodnie z własnymi wartościami.
– Rozwiązywanie bieżących problemów
– Przeciwstawne Działanie
 
Zapisy:
Kwalifikacja
do grupy odbywa się na podstawie konsultacji indywidualnej mającej na
celu ustalenie, czy ta forma pomocy będzie odpowiednia dla danej osoby.
 
Cena:
Cena całego modułu wynosi 720 zł (cena jednego 2-godzinnego spotkania to 80 zł)
Zapisy obowiązują na cały moduł (wszystkie 9 spotkań).
Istnieje możliwość płatności w ratach.
W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł lub całość kwoty na numer konta podany poniżej.
Istnieje możliwość płatności w ratach.
 
Dane do przelewu:
Nr konta: 47 1050 1298 1000 0097 1001 8228
Gabinet psychoterapii Beata Cugowska
Tytułem: Imię i nazwisko, trening DBT Katowice
 
Osoby prowadzące:
Renata Polończyk-Bociąga
telefon: +48730114864
e-mail: r.pbociaga@gmail.com
Beata Cugowska
telefon: +48519873977
e-mail: beata.cugowska@gmail.com